Tarieven

Cure Fysiotherapie hanteert de hieronder beschreven tarieven bij behandeling fysiotherapie die niet door een zorgverzekeraar vergoed wordt. Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Krijg je een behandeling die niet vermeld is in deze lijst vraag dan je therapeut naar de specificatie van het tarief.

Tarieven Cure Fysiotherapie

Zittingen die worden vergoed door de zorgverzekeraar worden indien mogelijk direct gedeclareerd bij de verzekeraar onder het contractueel bepaalde tarief tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

*Ook van toepassing bij gecontracteerde zorg

Intake en onderzoek na screening€ 62,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 62,50
Intake en onderzoek na screening aan huis€ 70,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis€ 70,00
Screening€ 32,50
Fysiotherapiezitting€ 44,00
Fysiotherapie aan huis€ 52,00
Lange zitting fysiotherapie (60 min)€ 75,00
Lange zitting fysiotherapie (60 min) aan huis€ 85,00
Medische rapportage€ 85,00
Cure Tape (rol)€ 11,00
Niet nagekomen afspraak/ niet verschenen op afspraak/
te laat afgemelde afspraak (minder dan 24 uur van te
voren)*
€ 32,50